Controladores Biológicos

Nombre

Descargar

Deladenus siricidicola (Bedding)

PDF

Ibalia leucospoides (Hochenwarth)

PDF

Pauesia juniperorum (Stary)

PDF

Cleruchoides noackae Lin & Huber

PDF

Megarhyssa nortoni (Cresson)

PDF

Anaphes nitens (Girault)

PDF

Megarhyssa praecellens (Tosquinet)

PDF

Psyllaephagus bliteus Riek

PDF

Psyllaephagus pilosus Noyes

PDF

Aveianella longoi Siscaro

PDF

Selitrichodes neseri Kelly & La Salle

PDF

Horismenus ancillus (Brethes, 1917)

PDF

Apanteles camachoi Silva, 1917

PDF

Closterocerus chamaleon (Girault, 1922)

PDF

Coccygomimus fuscipes (Brullé, 1846)

PDF

Conura porteri (Brethes, 1923)

PDF

Horismenus nigrocyaneus (Ashmead, 1894)

PDF

Orgilus obscurator (Nees, 1812)

PDF

Eubazus semirugosus (Nees, 1816)

PDF

Proacrias xenodice (Walker, 1842)

PDF

Andesipolis masoni Choi & Suh, 2004

PDF